Hypnoscentrum.se

Stressrehabilitering

Hem > Stressrehabilitering

Stressrehabilitering – Så fungerar det

Stress är en vanlig faktor i vår vardag och kan påverka oss på många olika sätt. För att hantera stress och dess negativa konsekvenser har stressrehabilitering blivit alltmer populärt. Genom olika metoder som kognitiv beteendeterapi, mindfulness och avslappningstekniker som ingår i Kognitiva Teamet Rehabs behandlingsstrategier kan man lära sig att hantera stress på ett effektivt sätt. Här kan du läsa mer om stressrehabilitering och dess fördelar för hälsan.

Vad innebär rehabilitering vid stress?

Rehabilitering vid stress är en behandlingsform för personer som lider av stressrelaterade sjukdomar, såsom utmattningssyndrom, sömnproblem och ångest. Det är en individuell planering av åtgärder för att minska belastningen på kroppen och hjärnan. Det kan handla om att hitta nya sätt att hantera stress, ändra livsstil, träna och lära sig avslappningstekniker.

Vad är utmattningssyndrom?

Många som söker stressrehabilitering lider inte bara av tillfällig stress, utan även av mer långvariga och komplicerade tillstånd som utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är en medicinskt erkänd diagnos som ofta kräver en specialiserad och mångsidig behandlingsplan. Symptomen kan inkludera allt från fysisk och mental trötthet till koncentrationssvårigheter och känslomässig utmattning. Om du eller någon du känner upplever dessa symtom är det viktigt att söka professionell vård. Läs vår artikel om utmattning och utmattningssyndrom  för att förstå de underliggande orsakerna, diagnoskriterierna och effektiva strategier för återhämtning.

Du kan även söka vård via din vårdcentral om du misstänker att du drabbats av utmattningssyndrom. Läs mer hos 1177.se.

Vanliga symptom på stress

Stress är en naturlig del av livet, men om den blir långvarig och överväldigande kan den påverka vår hälsa negativt. Det kan visa sig genom en mängd olika symptom, både kroppsliga och psykiska. Nedan kommer vi att beskriva några vanliga symptom på stress.

Kroppsliga symptom

När kroppen utsätts för stress reagerar den på olika sätt. Nedan är några kroppsliga symptom som kan tyda på stress:

1. Huvudvärk – En vanlig följd av stress är huvudvärk, som kan vara mild till svår.

2. Muskelspänningar – Kan orsaka muskelspänningar och smärta i nacke, axlar, rygg eller andra delar av kroppen.

3. Magbesvär – Kan påverka matsmältningssystemet och orsaka symptom som magont, diarré, förstoppning, illamående och kräkningar.

4. Trötthet – Kan göra att man känner sig trött och energilös.

5. Sömnproblem – Kan påverka sömnen och orsaka svårigheter att somna, sömnbrist eller sömnlöshet.

6. Stressfinnar – Kan ge upphov till finnar på grund av en ökad produktion av hormoner.

Psykiska symptom

Stress kan också påverka vår mentala hälsa. Nedan är några psykiska symptom som kan tyda på stress:

1. Ångest – Kan orsaka ångest och oro.

2. Irritation – Kan göra att man lätt blir irriterad och arg.

3. Nedstämdhet – Kan göra att man känner sig nedstämd och deppig.

4. Koncentrationssvårigheter – Kan påverka förmågan att koncentrera sig och göra beslut.

5. Glömska – Kan göra att man glömmer saker eller har svårt att komma ihåg.

När ska man söka hjälp för stress?

Generellt sett kan man säga att man bör söka hjälp för stress när den påverkar din dagliga funktion och din hälsa negativt. Om du lider av sömnproblem, utmattning eller ångest, eller om du märker att din stress påverkar dina relationer eller ditt arbete, så är det viktigt att uppsöka professionell hjälp. Här kan du även ta del av hjälpsamma tips på mental träning vid stresshantering på arbetsplatsen.