Hypnoscentrum.se

Självhypnos
Hem > Självhypnos

Självhypnos – Skapa en personlig förändring

Självhypnos är en teknik som har blivit allt mer populär för att hantera stress, ångest, sömnproblem och andra utmaningar i livet. Genom att använda självhypnos kan du lära dig att koppla av, fokusera din uppmärksamhet och förändra dina tankemönster på ett positivt sätt.

Vad är självhypnos?

Självhypnos är en terapeutisk teknik som utnyttjar hypnosens egenskaper för att förändra tankemönster, beteenden och känslomässiga reaktioner. Genom att skapa en avslappnad och fokuserad tillstånd av medvetenhet kan självhypnos hjälpa dig att åstadkomma en personlig förändring. Läs mer om självhypnos hos Mindly.se.

Så fungerar metoden

Självhypnos fungerar genom att du själv skapar och upprätthåller en hypnotisk trance. Detta gör du genom att använda visualisering, avslappningstekniker och repetition av positiva affirmationer. När du är i detta hypnotiska tillstånd kan du öppna upp för förändring och lära dig att hantera stress, oro och andra utmaningar på ett mer konstruktivt sätt.

Självhypnos – Hur gör man?

Vi kommer nedan att beskriva hur du kan göra självhypnos för att hantera stress och förändra dina tankemönster på ett positivt sätt.

1. Hitta en bekväm position där du kan slappna av och inte bli störd under självhypnosen.

2. Bestäm vad du vill uppnå med självhypnosen, till exempel att minska stress eller förbättra sömnen.

3. Använd avslappningstekniker som djupandning, progressiv muskelavslappning eller meditation för att komma in i en avslappnad tillstånd.

4. Visualisera en positiv bild eller situation som hjälper dig att uppnå ditt mål. Det kan vara en lugn plats, en framgångsrik presentation eller ett positivt samtal med någon.

5. Upprepa positiva affirmationer för att stärka dina positiva tankar och öka din självkänsla. Det kan vara exempelvis “jag är lugn och avslappnad” eller “jag har förmågan att klara av utmaningar”.

6. Avsluta självhypnosen genom att gradvis återgå till din vanliga medvetenhet.

Vad kan självhypnos användas för?

Självhypnos kan användas för en rad olika problem eller utmaningar. Läs mer om dessa nedan:

  • Stress
  • Ångest
  • Sömnproblem
  • Smärthantering
  • Viktminskning
  • Självkänsla och personlig utveckling


Genom att använda självhypnos regelbundet kan duuppnå en djupare avslappning och öka din förmåga att självreglera dina känslomässiga reaktioner. Det kan också hjälpa dig att öka din självkänsla, förbättra din koncentration och öka din motivation.