Självhypnos

Med hjälp av självhypnos kan du enkelt förändra ditt sinnestillstånd

Varför skall man använda sig av självhypnos?

Hypnos är ett helt naturligt tillstånd som vi går in i spontant flera gånger varje dag. Skillnaden mellan spontan hypnos och självhypnos är att det är du som styr processen, när du vill gå in, hur länge du vill vara där och vad du vill uppnå. Tillståndet påminner om meditation, men här har du så mycket mer möjligheter. Många upplever dessutom att det är mycket enklare att gå in i självhypnos än att meditera. I takt med att allt fler upptäcker fördelarna med självhypnos ökar användningsområdena. Du kan bl.a. påverka ditt sinnestillstånd, bli mer närvarande här och nu, få en större empatisk förmåga, få bättre kontroll över dina känslor samt öka din mentala förmåga i en positiv riktning.

Med ett unikt koncept och lite övning på egen hand

Hypnocenter har ett unikt koncept där vi lär dig att kontrollerat, på egen hand försätta dig i ett hypnotiskt tillstånd. Vi kommer först att guida dig in i hypnos, för att du slutligen på egen hand får gå in i självhypnos. Du får förutom tekniken med dig ett verktyg som du sedan på egen hand kan använda och utveckla i den riktning som passar dig. Konceptets enda begränsning är din fantasi.

Lär dig att styra dina känslor på egen hand

Första sessionen startar med en kostnadsfri konsultation. Efter första sessionen praktiserar du dina nya kunskaper dagligen under ca. 14 dagar, för att metoden skall falla på plats. Ofta lär man sig självhypnos redan vid första sessionen medans man i andra fall kan behöva ytterliga session.