Rädslor & Fobier

Bär du på en rädsla eller har det gått så långt att du tappat kontrollen

Vad är det för skillnad på att vara rädd och att ha en fobi

Rädsla är en helt naturlig känsla, som man känner när man blir hotad eller utsätts för riskfyllda situationer. Rädsla varierar kraftigt från person till person, från en mild känsla av oro till extrem rädsla eller skräck. Att dagligen bära på en rädsla kan vara både energikrävande och destruktivt. En fobi är när rädslan bli irrationell, det vill säga kraftigare än situationen kräver, ofta kopplat till ett kraftigt obehag eller ångest. Om man försöker undvika sin rädsla eller fobi kan den komma att kraftigt begränsa livet. En fobi startar ofta i mycket unga år, och kan till en början verka ganska harmlös för att med tiden växa sig allt starkare.

Fobier omfattas huvudsakligen av tre grupper

– Specifik fobi; en rädsla för t.ex. ormar, spindlar, hundar, trånga utrymmen, blod eller höga höjder.
– Social fobi; en oro och rädsla för sociala situationer där man kan bli iakttagen, av andra människor.
– Agorafobi; en rädsla för allmänna platser t.ex. i folksamlingar, i tunnlar, på broar och på bussar.

Vill du bli kvitt din rädsla eller fobi en gång för alla?

Genom att bearbeta orsaken till varför reaktionen uppkom kan vi förändra den reaktion som fobin framkallar. Vi tar bort all dramatiken kring situationen och förstärker med positiva suggestioner, samt kompletterar med ytterligare tekniker beroende på fobins och händelsens karaktär. Målet är att skapa en rationell reaktion i proportion till situationen.