Övrig Hypnosterapi

Hypnoscentrum erbjuder möjlighet till förändring

Om viljan finns, så är möjligheterna stora

I hypnos är vi extra mottagliga för positiva förändringar som kan ge oss en kraftfull och bestående effekt. Genom att kombinera gammal kunskap inom hypnos med nya tekniker och terapiformer kan vi erbjuda en av världens mest kraftfulla terapiform. Vi som arbetar på Hypnocenter är utbildade och certifierade inom bl.a. Samtalsterapi (KBT och ACT) Suggestionterapi (positiva förslag) Partsterapi (våra olika viljor) och Förlåtelse- och Regressionsterapi (det vi varit med om). Med vår teknik löser vi orsaken till problemet, vilket ger en mer permanent lösning.

Våga utmana oss med din förfrågan

Hypnoscentrums metoder och tekniker ger oanade möjligheter till förändring, du finner en del av vårt utbud i menyn här bredvid. Vi arbetar med gamla vanor/ovanor, beteenden och känslor. Vi har de resurser vi behöver för att nå önskat tillstånd inom oss. Med en professionell guidning och vägledning kan vi nå våra mål, det är bara fantasin som sätter gränser.

Värt att veta innan du gör din förfrågan

Vid t.ex. huvudvärk eller magsmärtor skall eventuell terapi föregås av en utredning inom sjukvården. Om du går på medicinering bör du rådgöra med din läkare innan du går i hypnoterapi. Vi arbetar ej med tyngre drogmissbruk eller svårare psykiska sjukdomar.