Om Hypnos

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi hamnar i flera gånger varje dag

I hypnos öppnar vi upp till vårt undermedvetna sinne

Människor i allmänhet tror att det är svårt att hamna i hypnos, när det i själva verket är ganska enkelt. Faktum är att vi hamnar i hypnos många gånger varje dag. Det är samma tillstånd som vi befinner oss i när vi dagdrömmer eller när vi lever oss in i en bra bok eller en spännande film. I hypnos slutar vi att medvetet kritiskt granska det som sker för att istället uppleva med inlevelse och känsla, vilket hjälper oss när vi skall lära oss nya saker. Hypnos i sig är alltså ingen terapi utan ett helt naturligt sinnestillstånd.

Hypnoterapi skapar möjligheter till förändring

När vi är i hypnos är vi extra mottagliga för positiva förändringar. De förändringar som sparas i vårt undermedvetna sinne ger oss en mycket kraftfull och långvarig effekt. Genom att kombinera gammal kunskap inom hypnos med nya tekniker och terapiformer kan vi erbjuda en av världens mest kraftfulla terapiform. Vi som arbetar på Hypnocenter är utbildade och certifierade inom bl.a. traditionell Suggestionterapi (positiva förslag) Partsterapi (våra olika viljor) och Regressionsterapi (det vi varit med om). Genom att lösa orsaken/roten till problemet vill de symtom som är kopplade till händelsen försvinna.

Därför fungerar hypnoterapi

Det är mycket svårt att medvetet förändra en känsla eller ett beteende eftersom vi styrs av den information som finns lagrad i vårt undermedvetna sinne. Så mycket som 95% av vår dagliga aktivitet sköts per automatik av vårt undermedvetna sinne. Det vill säga, vi agerar och reagerar utifrån vad vi varit med om och lärt oss i vårt livet. Om vi kunde lösa problemet med vårt medvetna sinne så hade vi gjort det för länge sedan. Med hjälp av hypnoterapi kan vi skapa en förändring där orsaken till problemet är lagrat. Man skulle kunna säga att man med hypnos och hypnoterapi lär sig det man redan kan, men på ett nytt sätt.

Bruce Lipton PhD

”Det medvetna sinnet utgör maximalt 5% av din dagliga aktivitet, medan det undermedvetna utgör minst 95% och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet”