Ökat Självförtroende

Vill du göra det som du tidigare bara vågat drömma om

Vad är självförtroende, självkänsla och självuppskattning

Självförtroende är tron till sin egen förmåga att prestera. Att ha ett dåligt självförtroende innebär att man tvekar på sin egen förmåga att prestera, vilken kan få effekten att man avstår eller inte vågar göra det man vill. Självkänsla är den uppfattning man har om sig själv och den man är. Att ha en låg självkänsla är att ha mindervärdeskomplex, medan förhöjd självkänsla kan yttra sig som storhetsvansinne och att personen inte inser sina begränsningar. Medan självuppskattning är att acceptera och tycka om sig själv. De olika tillstånden kan även hänga samman, t.ex. kan ett dåligt självförtroende grunda sig i en låg självkänsla.

Uppskatta dig själv för den du är

Vågar du göra det du vill, vågar du vara den du verkligen är. Ett ökat självförtroende och en starkare självkänsla kan göra att du vågar säga ifrån och ta för dig mer. Vill du komma tillrätta med dina känslor och finna ditt inre lugn. Vill du uppskatta dig själv för den du är och leva dina drömmar fullt ut. Känn dig friare, starkare och mer nöjd med dig själv. Vi hjälper dig att förbättra och förstärka såväl självförtroendet och självkänslan. I takt med att självförtroendet ökar, ökar även möjligheterna att lyckas i såväl arbetslivet som privat. Små steg kan skapa stora förändringar och stora steg kan förverkliga drömmar. Vad kan ett ökat självförtroende och ökad självkänsla göra för dig?

Vägen till ett bättre liv

Upplägg och genomförande anpassas individuellt och varierar från person till person. Ibland arbetar vi uteslutande med positiva suggestioner medans vi i andra fall kombinerar med olika terapiformer. Första sessionen startar med en kostnadsfri konsultation. Antalet sessioner varierar, men man ser ofta en markant förbättring redan efter en eller ett par sessioner.