Ökad Glädje

Har du tappat gnistan, vill du fylla dig själv och ditt liv med glädje, lycka och harmoni

Vill du hitta tillbaks till glädjen?

Människor uttrycker ofta sin glädje genom att skratta eller att le. Glädje är en positiv känsla av att vara tillfredsställd. Ju mer medveten du blir om dig och din omgivning, desto lättare kan du välja eller skapa din egen glädje i din tillvaro. Även om det ibland kan kännas svårt så har alla möjlighet att välja glädje. Enligt svenska forskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje. Du kan alltså påverka din egen glädje genom att ge och hjälpa, vilket i förlängningen även kan ge dig lycka. Lycka är en känsla av varaktigt välbehag och välmående.

Dags att fylla på med positiva känslor

Kanske har fokus hamnat fel, kanske ser du det som tynger i stället för det som lyfter. Glädje är en känsla precis som andra, alla som kan känna känslor kan känna glädje, det handlar till stor del om att fokusera på det positiva i livet. Glädje är en känsla som man kan bygga upp och som växer sig starkare ju mer man använder den. Glädjen finns redan inom dig, den har ingen begränsning och väntar på att få komma fram.

Så kan vi hjälpa dig att öka ditt välbefinnande

Med hypnos, hypnoterapi och positiva suggestioner kan du få den boost du behöver för att plocka fram, bygga upp och förstärka den glädje som finns inom dig. Vi arbetar med några av de mest kraftfulla tekniker som kombineras till ett personligt program.

Första sessionen startar med en kostnadsfri konsultation. Antalet sessioner varierar, men man ser ofta en markant förbättring redan efter en eller ett par sessioner.