Ledarskap

Är det en utmaning att kommunicera med medarbetare, är du orolig för vad andra tycker

Självkänsla i ledarskap

Som ledare är det förväntat att du skall vara den trygga stabila personen som inger respekt och tillförsikt. Det finns sällan utrymme för tveksamheter eller oro. Att prata inför en grupp människor kan kännas svårt och fokus hamnar lätt på vad alla tycker, istället för glädjen i att förmedla budskapet.

Är du redo att ta nästa steg

Ofta ligger denna oro rotad i något som hänt eller en tro om något som inte är korrekt. Detta påverkar självkänslan och skapar ett negativt beteende. Alla människor kan prata inför folk och förmedla sitt budskap

Så arbetar vi med självkänsla och ledarskap

Efter ett inledande samtal söker vi efter och utreder den primära händelsen. Vi skapar en förståelse och acceptans för det som hänt och reder ut eventuella missförstånd. Vi arbetar med din självkänsla och trygghet i kunskap samt att bygga upp och stärka de positiva känslorna runt ditt ledarskap. För bästa resultat kombinerar vi olika tekniker inom suggestionterapi och coachning. Antalet sessioner varierar från person till person, men snittet ligger på ca fyra sessioner.

Är du redo att börja din resa – Vi stöttar både företag och privatpersoner i att förbättra och utveckla sitt ledarskap.
Tag första steget och Kontakta oss redan idag.