Ledarskap

Är det en utmaning att kommunicera med medarbetare, är du orolig för vad andra tycker

Självkänsla i ledarskap

Som ledare är det förväntat att du skall vara den trygga stabila personen som inger respekt och tillförsikt. Det finns sällan utrymme för tveksamheter eller oro. Att prata inför en grupp människor kan kännas svårt och fokus hamnar lätt på vad alla tycker, istället för glädjen i att förmedla budskapet.

Är du redo att ta nästa steg

Ofta ligger denna oro rotad i något som hänt eller en tro om något som inte är korrekt. Detta påverkar självkänslan och skapar ett negativt beteende. Alla människor kan prata inför folk och förmedla sitt budskap