KBT och ACT

Samtal och coaching ger insikter och förståelse

Varför gör vi som vi gör

Livet förändras, ibland behöver vi stanna upp och reflektera över våra val och handlingar. Det kan finnas saker som behöver utvecklas eller förändras för att livet ska få tillbaka sin kvalitet och för att vi skall hitta en balans i vardagen. Allt startar med en insikt och förståelse för varför det är som det är och varför vi gör som vi gör. Med coaching och kompetent vägledning kan du bli ditt nya jag, den som du vill vara, med nya insikter och med bättre val.

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur man tänker om sig själv, om omgivningen, och om tillvaron i stort. Med en medvetenhet kan du påverka dina tankar och därmed dina känslor och beteenden. Vi fokuserar på det som är här och nu och på framtiden. Med insikter och förståelse kan man åstadkomma en förändring i sitt liv. Genom att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till en tidigare problematik kan den gamla minska och försvinna.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT är en utveckling av KBT, där man utgår ifrån att alla beteenden är inlärda och kan läras om. Terapiformen har inslag ifrån österländskt tänkande, att vi är en del av något större som vi inte kan påverka. Vilket i sin tur gör våra värderingar och vad vi vill med våra liv mycket tydligare. ACT är att leva här och nu, att acceptera det som är, samt att bryta oönskade vanor och beteenden. Genom att förhålla dig till det som är kan du skapa det liv som passar dig.
Att skapa en förändring förutsätter att du är villig att acceptera det som är, och att du vill tänka om och tänka nytt. Även om det ibland kan kännas svårt så är allt möjligt, förutsatt att du är villig att prova nya sätt.

”Det är klokare att gå sin egen väg, än att gå vilse i andras fotspår”