Ilska & Aggression

Händer det att du blir så arg att du inte kan kontrollera din egen reaktion

Vad gör oss arga, irriterade och aggressiva?

Ilska, vrede eller raseri är en kraftig och obehaglig reaktion, kopplad till att man känner sig sårad, kränkt eller förnekad. Vrede kan ha många fysiska och psykiska konsekvenser, vilket ofta ger en känsla av att man vill hämnas eller ”ge igen”. Aggressivitet är ett fientligt beteende som kan orsakar stor smärta eller skada och kan uttrycka sig såväl fysiskt, psykiskt som verbalt. Faktorer som utlösa och ökar vår aggressivitet är t.ex. alkohol, smärta, obehag och frustration. Aggressionen kan även öka om en person upplever hinder för att uppnå sina mål. Ilska och aggression kan ofta följas av en ångest, eller en ångerfylld känsla.

Vill du förändra ditt beteende i en positiv riktning

Har du svårt att styra dina impulser, får du kraftiga reaktioner eller utbrott, känner du dig hotad eller utsatt. Blir känslan så starka att den tar kontrollen över dig och ditt liv. Vill du förändra dina negativa känslor och beteenden. Vi har verktygen och kunskapen att hjälpa dig till en positiv förändring.