Ilska & Aggression

Händer det att du blir så arg att du inte kan kontrollera din egen reaktion

Vad gör oss arga, irriterade och aggressiva?

Ilska, vrede eller raseri är en kraftig och obehaglig reaktion, kopplad till att man känner sig sårad, kränkt eller förnekad. Vrede kan ha många fysiska och psykiska konsekvenser, vilket ofta ger en känsla av att man vill hämnas eller ”ge igen”. Aggressivitet är ett fientligt beteende som kan orsakar stor smärta eller skada och kan uttrycka sig såväl fysiskt, psykiskt som verbalt. Faktorer som utlösa och ökar vår aggressivitet är t.ex. alkohol, smärta, obehag och frustration. Aggressionen kan även öka om en person upplever hinder för att uppnå sina mål. Ilska och aggression kan ofta följas av en ångest, eller en ångerfylld känsla.

Vill du förändra ditt beteende i en positiv riktning

Har du svårt att styra dina impulser, får du kraftiga reaktioner eller utbrott, känner du dig hotad eller utsatt. Blir känslan så starka att den tar kontrollen över dig och ditt liv. Vill du förändra dina negativa känslor och beteenden. Vi har verktygen och kunskapen att hjälpa dig till en positiv förändring. Tag första steget till ett inre lugn och Kontakta oss redan idag.

Så arbetar vi med ilska och aggression

Efter ett inledande samtal startar vi arbetet med att söka den primära händelsen, händelsen som är grunden/orsaken till problemet. Vi skapar en förståelse för det som hänt, reder ut eventuella missförstånd och skuldkänslor samt arbetar med förlåtelse. Vi går sedan vidare med sekundära händelser som kan vara av vikt, samt att vi bygger upp och stärker de positiva känslorna. För att uppnå bästa resultat kombinerar vi olika tekniker inom regressionsterapi, partsterapi och suggestionterapi. Vi arbetar på djupet för att skapa en mer permanent lösning. Antalet sessioner varierar från person till person, men snittet ligger på ca. sex sessioner.

Första besöket startar med en kostnadsfri konsultation.
Gör din bokningsförfrågan här…