IBS & Psykisk stress

Känner du dig stressad eller orolig, är du utmattad eller utbränd

IBS och psykisk stress

IBS är en av världens vanligaste sjukdomar som bl.a. yttrar sig via orolig mage, besvärande gasbildning och magsmärtor. Det är dock bara ett fåtal som söker hjälp för problemen och får en diagnos. Vid diagnostisering utesluter man andra vanliga orsaker. Det handlar alltså om en funktionell störning som inte kan konstateras genom tester. Den allmänna uppfattningen är att IBS orsakas av obehandlad psykisk stress, som yttrar sig i en orolig mage. Långvarig psykisk stress kan även leda till utmattning och utbrändhet, smärta, sömnproblem, minnesproblem eller ångest, vilket i förlängningen kan leda till depression.

Är du redo att släppa det gamla för att leva här och nu

För lindring av symtomen bör terapi där de djupgående, bakomliggande orsakerna till problemet behandlas. Är du redo att vända den negativ trenden för att komma till rätta med dina problem. Vi har verktygen och kunskapen att hjälpa dig till en positiv förändring. Tag första steget och Kontakta oss redan idag.

Så arbetar vi med IBS och psykisk stress

Efter ett inledande samtal söker vi efter och arbetar med den primära händelsen, den händelse som är grunden/orsaken till problemet. Vi skapar en förståelse för det som hänt, reder ut eventuella missförstånd och skuldkänslor samt arbetar med förlåtelse. Vi går sedan vidare med sekundära händelser som kan vara av vikt. Vi arbetar med självkänsla, självförtroende samt att samt att bygga upp och stärker de positiva känslorna. För bästa resultat kombinerar vi olika tekniker inom regressionsterapi, partsterapi och suggestionterapi. Vi arbetar på djupet för att skapa en mer permanent lösning. Antalet sessioner varierar från person till person, men snittet ligger på ca. sex sessioner.

Första besöket startar med en kostnadsfri konsultation.
Gör din bokningsförfrågan här…