GDPR

Så här hantera vi dina personuppgifter.

Då vi värnar om din integritet inhämtar vi inte fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifter till tredje part.

Genom att anlita mig accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.  Har du frågor om vår dataskyddspolicy kan du kontakta oss via vår mejladress anette@hypnocenter.se

Hur fövarar vi personuppgifter och anteckningar
Kontakt uppgifter och person uppgifter som är insamlade is för fakturering finns i vårt bokföringsprogram visma SPCS Anteckningar finns i pärmar som låses in i skåp när det inte används.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Personuppgifter används för att kunna kontakta dig som klient, samt för fakturering

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?
Vi byter inte och säljer inte din information till utomstående parter
Om vi för att följa lagen eller av myndighetenskrav blir ombedda att lämna ut personuppgifter kommer vi att informera dig om det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter och anteckningar?
Vi sparar inte personuppgifter eller anteckningar längre än 3 år.
Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss för att göra en begäran.
Du når oss på följande mejladress anette@hypnocenter.se