Ätstörningar

Har dina tankar kring mat och att äta tagit över

När har man en ätstörning

Om fokus hamnar på vad man äter och väger så att tankarna kring mat och att äta tar över vardagen, så kan det innebära att man lider av en så kallad ätstörning. Ätstörningar kan dock se helt olika ut för olika personer. En ätstörning handlar alltså inte om utseende eller vikt utan om hur man tänker och förhåller sig till mat och att äta.

Ätstörningar omfattas huvudsakligen av tre grupper

– Anorexia Nervosa; när en person svälter sig själv, ofta utan att denna själv ser det.

– Hetsätningsstörning; de som lider av en hetsätningsstörning blir oftast överviktiga.

– Bulimia Nervosa; en person hetsäter och t.ex. kräks, eller tränar som kompensation. Personen är ofta normalviktig, vilket kan göra det svårt för omgivningen att upptäcka.