Ångest & Depression

Har du tappat lusten att ta tag i det som du tidigare tyckte var roligt

Vad är ångest och depression?

Ångest är ett sinnestillstånd som ofta visar sig i form av en stark rädsla, nervositet eller oro som inte beror på ett faktiskt hot eller fara. Vilket kan yttra sig i darrningar, muskelspänningar, förändrad andning, svettningar, yrsel och svimningskänslor. Vid en depression lider den drabbade av ett sänkt stämningsläge, ofta med en känsla av sorg. Livet kan kännas tungt och meningslöst, man kan vara nerstämd, viljelös och sorgsen. Nedstämdheten kan yttra sig i att man gråter ofta och blir mer apatisk, men även andra symtom är vanliga. Ungefär 90% av personer med depression har någon form av sömnstörning.

Är det dags för en förändring i ditt liv

Känns allt tungt och meningslöst, är du trött och orkeslös, känns det som att livet tappat sin mening. Har du låst dig i en negativ känsla, eller har den blir så starka att du har svårt att hantera den i din vardag. Bär du på gamla negativa känslor som inte vill försvinna, utan som snarare växt sig allt starkare med tiden. Vill du vända en negativ trenden och må bra nu. Vi har verktygen och kunskapen att hjälpa dig till en positiv förändring.